Herb Czaplinek
Gminne Centrum Ratownictwa w Czaplinku
Aktualnie odwiedza nas: 7 gości
Informacje o projekcie
Polecamy

 

 

Sondy
Czy zainteresowała cię nowa strona internetowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Informacja o projekcie

Tytuł projektu

 

Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy

 

Opis projektu

 

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr UDA-RPZP.04.05.02-32-014/10-00 z dnia 22.12.2010 r.,

oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie umowy nr 2012D0212K z dnia 18.10.2012 r.

 

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zwiększenie zdolności technicznej do prowadzenia akcji ratowniczych i gaśniczych instytucji z terenu miasta Czaplinka działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  1. rozbudowanie obiektów OSP Czaplinek na Gminne Centrum Ratownictwa skupiające służby ratownicze: Ochotniczą Straż Pożarną w Czaplinku, Pogotowie Ratunkowe i Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z podstawowym wyposażeniem Centrum (meble biurowe i warsztatowe, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD),
  2. dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym koszowym typu SH25 i wyposażeniem specjalistycznym, zapory przeciwolejowej o długości 160 mb na zwijadle na przyczepie, przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych o długości łącznej 600 mb, namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem.

 

Ponadto w ramach projektu wykonany został nowy portalu internetowy dla Gminnego Centrum Ratownictwa.

 

 

Wskaźniki produktu:

 

Liczba specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożen [szt.]  -  4.

 

Liczba wybudowanych elementów infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem w instytucjach działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [szt.]  -  2.

 

Powierzchnia wybudowanej infrastruktury technicznej w instytucjach działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [ha]  -  0,049 ha.

 

Liczba zmodernizowanych/przebudowanych elementów infrastruktury technicznej wraz z wyposażeniem w instytucjach działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [szt.]  -  1.

Powierzchnia zmodernizowanej/przebudowanej infrastruktury technicznej w instytucjach działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [ha]  -  0,027 ha.

 

Liczba wspartych systemów reagowania kryzysowego i ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego [szt.]  -  1.

 

Okres realizacji

 

Od 22.07.2011 r. do 28.12.2012 r.

 

Koszt całkowity projektu

 

3 038 062,93 zł.

 

Kwota dofinansowania

 

2 128 288,47 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007‐2013 zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.04.05.02-32-014/10-00 z dnia 22.12.2010 r.;

 

80 250,75 zł  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie umowy nr 2012D0212K z dnia 18.10.2012 r.

 

Przed realizacją projektu (marzec 2010 r.):

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ - 22.12.2010 r.

 

W trakcie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie obiektów OSP Czaplinek na Gminne Centrum Ratownictwa w Czaplinku - od sierpnia 2011 r. do października 2012 r. : 

 

Dostawa podnośnika koszowego w dniu 30.10.2012 r.

 

Dostawa namiotu pneumatycznego (20.11.2012 r.), przenośnych zapór przeciwpowodziowych (20.11.2012 r.) i zapory przeciwolejowej na zwijazle z przyczepą (29.11.2012 r.)

 

 

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza ZachodniegoProgram Regionalny - Narodowa Strategia SpójnościWojewództwo ZachodniopomorskieUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.